O podjetju
Združenje avtorjev
Avtorska družba
Zakonodaja
Povezave
 
Letno15
 
Letno14
Letno14e
 
 
 
 

Spoštovane članice in člani Združenja ZAMP.

Že od l. 2010 se imetnikom pravic iz naslova t. i. "praznjakov" v Sloveniji povzroča nenadomestljiva škoda, saj tovrstnega pravičnega nadomestila nihče ne upravlja. V večletnem obdobju neizvajanja tovrstne zaščite je nastala ogromna - več milijonska - škoda vsem, ki so investirali v produkcijo stvaritev in jih izdali na nosilcih slike ali zvoka ali pa bili izvajalci oz. soustvarjalci teh vsebin.
Pred leti so se vse obstoječe kolektivke sporazumele, naj SAZOR pri Uradu za intelektualno lastnino (UIL) skuša pridobiti dovoljenje za pobiranje nadomestil. Poskus SAZORja ni rodil uspeha. Dolga in mučna pogajanja z izdajateljem dovoljenja so po zadnjem sestanku na UIL pripeljala do zaključka, da je edina uresničljiva možnost za začetek upravljanja tovrstnega nadomestila organizacija, ki bo zadolžena zgolj za to področje, in ki bo združevala vse imetnike tovrstnih nadomestil. To pomeni organizacija vseh avtorjev, vseh izvajalcev ter filmskih producentov oz. proizvajalcev fonogramov, ne glede na zvrst repertoarja.
Takšna, potencialno uspešna nova organizacija, je Združenje ZAPIS. Edina, ki celovito združuje ustvarjalno plejado na Slovenskem - s poglavitnim poslanstvom: da se uredi nezakonito stanje. Ustanovljeno je bilo na pobudo avtorjev, producentov in izvajalcev ter trenutno šteje že več kot 200 pooblastiteljev.
Združenje ZAPIS zagotavlja, da bo zbiralo nadomestila zgolj iz tega naslova.

Pri odločitvi UIL o podelitvi ali nepodelitvi dovoljenja za zbiranje nadomestil za "praznjake" bo gotovo odločalo tudi število članov ZAPISA, ki so oddali svoja pooblastila.

Včlanitev v Združenje ZAPIS je individualna odločitev imetnikov pravic, saj se v novo kolektivko ne vključujejo že obstoječe kolektivne organizacije.
Kaj je ZAPIS in kaj vsebuje formular, najdete na ZAPISOVI spletni strani.
Poudarjam, odločitev je povsem vaša. Združenje ZAMP je lahko samo posrednik informacije o trenutnih načrtih ZAPISA.

 
 
 

 
 
Copyright © 2006 ZAMP. Izvedba PakNet