O podjetju
Združenje avtorjev
Avtorska družba
Zakonodaja
Povezave
 
Letno15
 
Letno14
Letno14e
 
 
 
 

Mnenje informacijskega pooblaščenca

Na podlagi sklepa skupščine objavljamo vprašanje informacijskemu pooblaščencu glede vpogleda v seznam članov Združenja ZAMP ter Mnenje Informacijske pooblaščenca glede dopustnosti vpogleda v seznam članov združenja ZAMP in kratek povzetek njegovega odgovora.

VPRAŠANJE INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI - PDF
MNENJE GLEDE DOPUSTNOSTI VPOGLEDA V SEZNAM ČLANOV - PDF
POVZETEK MNENJA INFORMACIJSKE POOBLAŠČENKE - PDF

 
 
 

 
 
Copyright © 2006 ZAMP. Izvedba PakNet