Spoštovani imetniki in uporabniki avtorskih pravic!

Dne 22. 10. 2017 je potekel rok za uskladitev poslovanja kolektivne organizacije z novim Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP). Naša kolektivna organizacija je zato dobila novo spletno stran, kjer bomo v bodoče komunicirali z vami. Obstoječa spletna stran je v lasti naše administrativno – tehnične službe, ki bo prav tako kmalu doživela prenovo. Vse informacije, ki jih boste potrebovali, bodisi kot imetniki, bodisi kot uporabniki avtorskih pravic, boste po novem našli na www.zamp-zdruzenje.si